แบบทดสอบ

Beginner Level

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Beginner
Beginner English placement test

 

Elementary Level

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Elementary
Elementary English placement test

 

Pre-Intermediate Level

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Pre-Intermediate 
Pre-Intermediate English placement test

 

Intermediate Level

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Intermediate
Intermediate English placement test

 

Upper-Intermediate Level

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Upper-Intermediate 
Upper-Intermediate English placement test

 

Advance Level

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Advance 
Advance English placement test