GPS Tracking คืออะไร

GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ในการคำนวณพิกัดและเพื่อกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำของวัตถุ อุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่ทำงานบนพื้นฐานของการรับสัญญาณ GPS GPS ย่อมาจาก Global Positioning System และดังนั้นอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน GPS ส่วนใหญ่จะถูกอ้างถึงเพื่อใช้ในการตรวจจับตำแหน่งของวัตถุใด ๆ เช่น ยานพาหนะ คน สัตว์ หรืออะไรก็ตาม อุปกรณ์ที่ใช้ GPS ทั้งหมดมีโมดูล GPS เพื่อทำการคำนวณระบบพิกัด GPS Tracking จะบันทึกข้อมูลตำแหน่งด้วยการใช้เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งทั่วโลกและเก็บข้อมูลนี้ไว้ในตัวติดตาม

ข้อมูลที่บันทึกไว้นี้จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใจกลางเมืองโดยใช้โมเด็มดาวเทียมที่ฝังอยู่ในเครื่องเพื่อทำการคำนวณพิกัดและแสดงตำแหน่ง เทคโนโลยีการวางตำแหน่งทั่วไปนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ซึ่งสิ่งนี้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการมองเห็นสถานการณ์ที่วัตถุที่ต้องการอยู่ ตัวอย่างหนึ่ง คือเราสามารถกำหนดและดูตำแหน่งที่แม่นยำของยานพาหนะหรือวัตถุ ในปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่จะใช้ระบบ GPS Tracking ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การติดตามยานพาหนะ การติดตามมือถือ และการติดตามรถยนต์ เป็นต้น

การทำงานของ GPS Tracking

อันที่จริงระบบ GPS Tracking ได้เปลี่ยนวิธีที่เราใช้ในการค้นหาเส้นทางเมื่อต้องเดินทางไกล ระบบ GPS ทั้งหมดควรมีโมดูล GPS เพื่อติดตามพิกัดผ่านการรับสัญญาณ เครื่องติดตาม GPS ส่วนใหญ่มีอยู่สามประเภทด้วยกัน ได้แก่ เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องเก็บข้อมูล และเครื่องรับสัญญาณ GPS ระบบ GPS Tracking ทั้งหมดจะให้ข้อมูลที่ช่วยผลักดันการติดตาม GPS ที่ซับซ้อนในฝูงบินเชิงพาณิชย์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ     เป็นต้น

ส่วนใหญ่มีสองส่วนหลักในระบบ GPS ซึ่งใช้สำหรับกองยานพาหนะเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อุปกรณ์ติดตามและซอฟต์แวร์ติดตาม ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ GPS นี้เพียงเครื่องเดียวที่สามารถทำระบบกำหนดตำแหน่งทั่วโลกในการค้นหาตำแหน่งที่แน่นอนของวัตถุเฉพาะ มันเริ่มต้นง่ายในการค้นหาสถานที่และเส้นทางเพื่อไปยังจุดที่ต้องการด้วยความช่วยเหลือของระบบ GPS Tracking ที่ติดตั้งในยานพาหนะของคุณ ด้วยการติดตั้งระบบ GPS ในยานพาหนะมันจะนำคุณไปยังสถานที่ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เทคโนโลยีระบบ GPS Tracking ได้สร้างแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายในการติดตามมือถือ, อุปกรณ์ GPS ติดตามสำหรับเด็กและระบบติดตามรถ

มีระบบที่อนุญาตให้มีการติดตามยานพาหนะหรือเพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของยานพาหนะแต่ละคันที่เรียกว่าระบบติดตามยานพาหนะ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับบริการฉุกเฉินสำหรับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือเพื่อระบบการค้าเชิงพาณิชย์ การติดตามยานพาหนะช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและส่งมอบให้ในเวลาที่เหมาะสม ผู้ประกอบการยานพาหนะและอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สามารถรวบรวมข้อมูลเส้นทางได้ทันทีและถูกต้อง ดังนั้นวิธีการติดตามยานพาหนะจึงส่งผลให้ บริษัท องค์กรที่มีข้อมูลสำคัญสามารถแน่ใจได้ว่าบริการจัดส่งปลอดภัยและทันเวลา

ระบบติดตามจีพีเอสสร้างขึ้นโดย 3 องค์ประกอบหลัก

  1. อุปกรณ์ GPS หรือ GPS Tracking ซึ่งรับข้อมูลตำแหน่งแล้วส่งไปยังแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์
  2. ระบบส่งข้อมูลซึ่งรับข้อมูลจาก GPS Tracking และส่งไปยังแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์
  3. แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ซึ่งนำเสนอข้อมูลที่ GPS Tracking ติดตามในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแผนที่และรายงานให้กับผู้ใช้

บทความนี้จะนำเสนอส่วนประกอบหลักของโซลูชัน GPS Tracking เริ่มด้วยองค์ประกอบแรก คือ ตัวติดตาม GPS ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงที่จะทำให้สามารถรู้จักองค์ประกอบต่าง ๆ ของ GPS

อุปกรณ์ GPS ตามคำจำกัดความที่ง่ายที่สุดอุปกรณ์ GPS หรือตัวติดตาม GPS ที่ดีเป็นส่วนประกอบที่รับผิดชอบในการรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของยานพาหนะและให้ข้อมูลนี้แก่แอปพลิเคชัน GPS Tracking ผ่านระบบส่งข้อมูล

GPS Tracking มักจะเป็นกล่องเล็ก ๆ (โลหะหรือพลาสติก) ที่สามารถมีขนาดเท่ากระเป๋าเงินของผู้ชายหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย อุปกรณ์ทั้งหมดต้องการเสาอากาศอย่างน้อยหนึ่งต้น (เสาอากาศ GPS) และส่วนใหญ่ต้องการเสาอากาศเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานโมดูลการส่งข้อมูล ดังนั้นสิ่งนี้นำไปสู่การจำแนกประเภทแรกของตัวติดตาม GPS คือ

  • -ตัวติดตามดาวเทียมเต็มรูปแบบ เครื่องมือติดตามประเภทนี้จะใช้ดาวเทียมในการรับและส่งข้อมูล
  • Hybrid ติดตาม เครื่องมือติดตามประเภทนี้จะใช้ดาวเทียมเพื่อรับตำแหน่ง

ดังนั้นภารกิจหลักของ GPS Tracking คือการให้ข้อมูลตำแหน่งของยานพาหนะหรือทรัพย์สิน หรือตัวบุคคล ตำแหน่งของหน่วยมักจะได้มาจากดาวเทียม GPS แต่ยังมีวิธีอื่นที่ใช้การคำนวณด้วยเสาเซลล์เพื่อคำนวณตำแหน่ง การรับตำแหน่งจากดาวเทียมเป็นกลไกที่แม่นยำที่สุดโดยให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด (เกือบ 2 ถึง 50 ฟุต) สามารถรับตำแหน่ง GPS ได้ทุกที่ในโลก ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเทคโนโลยีตำแหน่งนี้ คือเสาอากาศ GPS ต้องมองเห็นท้องฟ้า ตัวอย่าง เช่น หากยานพาหนะเข้าไปในโรงรถส่วนใหญ่อาจไม่มีตำแหน่ง GPS

การหาที่ตั้งโดยใช้เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ใช้โดยโทรศัพท์มือถือของเราในการส่งเสียงและข้อมูล มีข้อผิดพลาดที่ใหญ่กว่า ทำให้กลไกตำแหน่งไม่แม่นยำมาก ตำแหน่งประเภทนี้ยังต้องมีเสาสัญญาณที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้งาน ข้อเสียของกลไกนี้ คือมันจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ภายในอาคารซึ่งไม่ใช่กรณีของตำแหน่งดาวเทียม GPS Tracking บางตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานกับทั้งกลไกตำแหน่งและสร้างแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า Assisted GPS (AGPS)

GPS Tracker มีสามประเภทหลัก ๆ คือ Passive Tracker, PING Tracker และ Live Tracker นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์บางอย่างที่มีความสามารถมากกว่าแค่การระบุตำแหน่งของยานพาหนะ

ในบทความนี้ได้แบ่งโซลูชันการติดตาม GPS ออกเป็นสามองค์ประกอบหลัก GPS Tracker ระบบส่งข้อมูลและแอปพลิเคชัน GPS Tracking รายละเอียดของตัวติดตาม GPS โดยเฉพาะสองวิธีหลักในการค้นหายานพาหนะ สองข้อที่ควรพิจารณาในตัวติดตาม GPS คือ ประเภทของตัวติดตามและคุณสมบัติขั้นสูงของอุปกรณ์ GPS

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS Tracking ได้โดย คลิ๊กที่นี่

ระบบ GPS Real Time

การติดตั้ง GPS เรียลไทม์ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ให้บริการยานพาหนะ อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งสามารถทำการส่งมอบสินค้าได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม GPS Real-Time สำคัญอย่างยิ่งและจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน การใช้ระบบติดตามจีพีเอสในยานพาหนะสามารถช่วยลดต้นทุนและช่วยให้ทั้งธุรกิจและรัฐบาลได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่ได้ทำการลงทุนไป

อุปกรณ์ GPS Real-Time

เจ้าของยานพาหนะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม GPS Real-Time กับรถแต่ละคันได้ โดยทั่วไปอุปกรณ์เหล่านี้เรียกว่าโมเด็ม โมเด็มประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถทำการคำนวณภายในเครื่องจากนั้นสื่อสารข้อมูลนี้ไปยังระบบหลัก โมเด็มจะทำการส่งข้อมูลจากยานพาหนะและกองยานพาหนะซึ่งถือว่ามีประโยชน์ และหมายความว่าจะมีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นในช่วงที่มีเหตุเมื่อจำเป็นข้อมูลนี้จะถูกกำหนดในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ข้อมูลขะสามารถนำมาใช้ได้ในทันทีที่เจ้าของกิจการต้องการทราบสถานะ ดังต่อไปนี้

  • การวินิจฉัยยานพาหนะ : เป็นข้อมูลสถานะยานพาหนะโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่นหากมีการเบรคแรง ๆ อุปกรณ์แจ้งเตือน GPS แบบเรียลไทม์จะได้รับการแจ้งเตือนและจะส่งข้อมูลนี้ไปยังระบบหลักให้กองยานพาหนะรับรู้ได้ในทันที
  • การแจ้งเตือนและเหตุฉุกเฉิน : อุปกรณ์ GPS Real-Time ไม่เพียงแต่สามารถตรวจจับปัญหาใด ๆ อย่างอิสระ แต่ยังมีการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถใช้ในการหาตำแหน่งของคนขับ
  • จอแสดงผลการส่งข้อความ : สิ่งนี้ช่วยให้การส่งข้อความแบบสองทางซึ่งเป็นการถ่ายทอดในเวลาจริงหรือติดตามแบบเรียลไทม์นั่นเอง

การดึงข้อมูลจากยานพาหนะและคนขับรถ

มีระบบติดตาม GPS แบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ายานพาหนะสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ โดยทั่วไปสัญญาณจะถูกส่งจากโมเด็มของยานพาหนะไปยังเสาอากาศจากที่ไปยังเวลาออกอากาศผ่านดาวเทียมและสุดท้ายไปยังแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต จากนี้ข้อมูลตามเวลาจริงสามารถรับได้และสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉิน การถ่ายโอนความเร็วนี้เกิดขึ้นในส่วนที่สำคัญไปยังเครือข่าย Iridium meshed ซึ่งประกอบด้วยดาวเทียม Low Earth ที่โคจรรอบโลก สิ่งเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งโพลและสามารถส่งข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาที นี่คือเหตุผลที่มันง่ายมากที่จะรับข้อมูลไม่ว่ายานพาหนะจะอยู่ที่ใดหรือเวลาใดของวันที่คุณต้องการข้อมูล

มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติตามนโยบายของกองยานพาหนะ ซึ่งมีหลายวิธีในการลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดโดยการขับขี่ด้วยความเร็วที่ช้าลงและลดเวลาว่าง อย่างไรก็ตามการทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้ที่คิดจะละเมิดกฎข้อบังคับและยังเป็นผู้กระทำผิด การใช้ระบบ GPS ในรูปแบบนี้เป็นไปได้ที่จะปรับปรุงความสามารถของกองยานพาหนะอย่างมากและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามจริง

การติดตาม GPS แบบเรียลไทม์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามกองยานพาหนะ ไม่เพียง แต่ทำให้ยานพาหนะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยปกป้องผู้ขับขี่การติดตามเวลาจริงด้วย GPS ช่วยให้สามารถควบคุมกองยานได้มากขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพในการขับขี่ประหยัดเงินและช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ขับขี่

ระบบ GPS FMS ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายรักษาชีวิตปรับปรุงตำแหน่งการแข่งขันและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยานพาหนะด้วยระบบ GPS Real-Time

นอกจากนี้การใช้ GPS แบบReal-Time สามารถติดตามได้เกือบทุกคนและทุกสิ่ง มันสามารถติดตามข้อมูลทั้งในอดีตและสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์หรือ ‘สด’ เครื่องมือชนิดนี้มีประโยชน์กับตำรวจและนักสืบเอกชนที่ทำให้สามารถเข้าถึงบุคคลทั่วไป GPS Real-Timeยังช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อติดตามตำแหน่งลูก ๆ ของคุณอยู่ตลอดเวลาและไม่ว่าพวกเขาจะขับรถด้วยความเร็วกับยานพาหนะของคุณหรือไม่ อีกทั้งคุณสามารถติดตามสินทรัพย์ของคุณเช่นของมีค่าบางอย่างในบ้านของคุณ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ติดตาม GPS Real-Timeเพื่อช่วยในการพิจารณาว่าคู่สมรสของคุณกำลังโกหกหรือไม่ โดยที่คุณจะสามารถไล่ตามได้ทัน เนื่องจากระบบ Real-Time จะสามารถแจ้งพิกัดที่อยู่และเวลาได้ทุกชั่วขณะที่คู่สมรสของคุณขยับตัว

อุปกรณ์ติดตาม GPS Real-Time มีขนาดที่ค่อนข้างจะกะทัดรัดและใช้งานง่าย หลายบริษัทที่ผลิตอุปกรณืชนิดนี้ใช้แบตเตอรี่และมีอุปกรณ์ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ คุณเพียงแค่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตราบใดที่คุณชำระค่าบริการรายเดือนและมีคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทุกเวลาเมื่อคุณต้องการ อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและสามารถใส่ได้เกือบทุกที่ ตัวอุปกรณ์สามารถซ่อนได้หากคุณต้องการให้ซ่อนมัน

อุปกรณ์ติดตาม GPS แบบเรียลไทม์ใช้เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งระดับโลกเพื่อติดตามสิ่งต่าง ๆ รวมถึงรถยนต์สินทรัพย์และแม้แต่ผู้คน ระบบ GPS สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของรายการที่ถูกติดตามได้ ระบบกำหนดตำแหน่งทั่วโลกใช้ดาวเทียมเพื่อรับพิกัดแผนที่เฉพาะของรายการที่ถูกตรวจสอบ อุปกรณ์ติดตาม GPS แบบเรียลไทม์มีหลายประเภท ประเภทที่ใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะสำหรับระบบ GPS ค่าใช้จ่ายเงินทุนขอบเขตการติดตามรายงานวัตถุประสงค์และปัจจัยอื่น ๆ การติดตาม GPS มีสามประเภทสำหรับอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS และการติดตามทรัพย์สินผู้คนและรายการอื่น ๆ

คุณสามารถติดตามข้อมูล เกี่ยวกับ GPS ได้ โดย คลิ๊กที่นี่ เพิ่มอ่านข้อมูลที่น่าสนใจ

Teacher and Student Dialogue Conversation : ตัวอย่างบทสนทนา ระหว่าง ครูและนักเรียน

Teacher 

Good morning.
อรุณสวัสดิ์

Good morning everyone.
อรุณสวัสดิ์ทุกคน

Student 

Good morning.
อรุณสวัสดิ์
 
—————————————————————–

Teacher 

How are you?
คุณเป็นยังไงบ้าง

How are you today?
วันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง

Student 

I’m okay.
ฉันโอเค

I’m good.
ดี

Great!
ดีมาก!

I’m not feeling so well.
ฉันไม่ค่อยสบายเท่าไร
 
—————————————————————–

Teacher 

(Are) You okay?
คุณโอเคมั๊ย / สบายดีมั๊ย

(Is) Everything okay?
(Are) You alright?
ทุกอย่างโอเคมั๊ย / มีปัญหาอะไรมั๊ย
(เป็นคำถามที่ไม่หยาบคายในภาษาอังกฤษ)

Student 

Yep. / Yeah.
ครับ / ค่ะ (เป็นคำสะแลง)

Yes.
ครับ / ค่ะ

Not really.
ไม่ค่อย
 
—————————————————————–

Teacher 

Did you have anything to eat yet?
คุณทานอะไรหรือยัง / คุณกินอะไรหรือยัง

Student 

Yes, I had some noodles.
[ครับ / ค่ะ], ทานก๋วยเตี๋ยวไปบ้างแล้ว

Oh, not yet.
โอ้… ยังเลย
 
—————————————————————–

Teacher 

Did you have lunch yet?
ทานอาหารเที่ยงยัง / ทานอาหารกลางวันยัง

Student 

Yep, I had some Thai food.
[ครับ / ค่ะ], ทานอาหารไทยไปบ้างแล้ว

Not yet, but I’ll have something after class.
ยังเลย, แต่คงจะกินสักอย่างหลังเลิกเรียน
 
—————————————————————–

Teacher 

What game are you playing at the moment?
ช่วงนี้เล่นเกมอะไรอยู่

Student 

I’m playing the new LINE game that just came out.
ตอนนี้กำลังเล่นเกมใหม่ จากไลน์ ที่เพิ่งออกมา
 
—————————————————————–

Teacher 

Anything new?
มีอะไรใหม่ๆ มั๊ย

Student 

Yeah!, I got a new bag.
ได้!, ได้กระเป๋าใหม่มาหนึ่งใบ

No, nothing new.
ไม่, ไม่มีอะไรใหม่เลย
 
—————————————————————–

Teacher 

How was your weekend?
เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง

Student 

It was good, I went to Siam with my friends.
ดี, ไปสยามกับเพื่อนมา

It was boring.
มันน่าเบื่อมากเลย

It was okay.
ก็โอเคนะ
 
—————————————————————–

Teacher 

Did you go anywhere?
ได้ไปไหนมั่งมั๊ย / ได้ไปไหนบ้างมั๊ย

Student 

[Yes, Yeah], I went to watch a movie.
ไป, ไปดูหนังมา

No, I stayed at home the whole time.
[เปล่า / ไม่ได้ไปไหนเลย], อยู่บ้านอย่างเดียวเลย
 
—————————————————————–

Teacher 

Did you do anything fun?
ได้ทำอะไรสนุกมั่งมั๊ย / ได้ทำอะไรสนุกบ้างมั๊ย

Student 

Yeah, I went water-skiing at Bangna.
ได้, ไปเล่นสกีน้ำที่บางนามา

No, I had to study for a test.
เปล่าเลย, ต้องอ่านหนังสือสอบ
 
—————————————————————–

Teacher 

Did you find any funny new clips?
เจอคลิปตลกๆ ใหม่ๆ บ้างมั๊ย / เจอคลิปฮาๆ ใหม่ๆ มั่งมั๊ย

Student 

Yeah!, have you seen the latest episode of VRZO?
เจอ!, เห็นคลิปVRZOตอนล่าสุดหรือยัง

Nope, nothing interesting lately.
ไม่เลย, ช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไร
   
ความต่อเนื่องของการสนทนา หรือการพูดคุย

Continuity of Conversation


ถ้าหากว่าคุณอยากให้การสนทนาระหว่างคุณกับผู้ฟังมีความต่อเนื่อง ผมแนะนำให้ถามกลับด้วยครับ! [ไม่ใช่เอาแต่ตอบ “Yes” เพราะว่าผู้ฟังจะคิดว่าเราขี้เกียจคุย หรือตอบมั่ว]

If you want to continue the conversation, it is recommended that you ask the listener (person talking to you) questions too!

*หมายเหตุ: ตัวอย่างเหล่านี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของคำถามที่คุณเอาไปถามได้
*N.B. The examples presented are only a fraction of the questions you can use.

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Advance – 1

1. Which of these is a subordinating conjunction?

 a. yet
 b. although
 c. but
 d. nor

 

2. Which of these is a coordinating conjunction?

 a. although
 b. unless
 c. but
 d. as long as

 

3. Which part of this sentence is the relative clause: There might be a flood, in which case the MRT will remain closed.

 a. the MRT
 b. will remain closed
 c. There might be
 d. in which case

 

4. Which of these isn’t a focus structure?

 a. Into the room came the strong wind.
 b. The weakened eagle was eaten by small ants.
 c. Seldom have I saved any money.
 d. Out of hell came this child.

 

5. Adverbs and adjectives are used with equatives to:

 a. show mathematical equality.
 b. show that adjectives and adverbs can be equal.
 c. show that something is similar or not to another.
 d. make new adjectives and adverbs.

 

6. Which sentence has a transitive verb?

 a. Something happened to my dog.
 b. I ordered a steak, not a sandwich.
 c. The parcel arrived.
 d. The dog sneezed after it farted.

 

7. Which is an example of ellipsis?

 a. I like dogs; however, I hate the way they smell.
 b. I hate living in a small room; I also hate living with too many people.
 c. Some people fall victim to greed; others to power; I to achievement.
 d. Many people make spontaneous decisions; this can lead to undesirable outcomes.

 

8. What is the indirect object in this sentence: The accident cost me a fortune.

 a. The accident
 b. a fortune
 c. me
 d. cost

9. What is a bare infinitive?

 a. A present participle
 b. A gerund
 c. A modal
 d. A base form of a verb

 

10. Which of these isn’t a complex preposition?

 a. as well as
 b. at
 c. instead of
 d. in front of

 

11. Which of these is correct?

a. ‘Therefore’ is a time connector.
b. ‘Afterwards’ is an adding connector.
c. ‘However’ is a contrasting connector.
d. ‘As well’ is a result connector.

 

12. Which sentence is an example of inversion?

 a. She drank the milkshake immediately.
 b. There is a flying disc in the sky.
 c. Bangkok is convenient, lively and full of fun surprises, but the pollution is threatening.
 d .There goes my money.

ดูเฉลย >> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเฉลย <<

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Upper-Intermediate – 1

1. For many days, I ____ the cartoon rerun many times.

a. saw
b. see
c. have seen
d. has seen

 

2. They ____ in here?

a. let you to smoke
b. let you smoking
c. let you to smoking
d. let you smoke

 

3. Did he ____ you what happened?

a. say
b. said
c. tell
d. told

 

4. Don’t call me before 9.00 in the evening, I ____ in a classroom.

a. will be
b. teaching
c. had taught
d. will be teach

 

5. I tried to bake some cookies, but there was a blackout.

a.The action of the verb “tried” is completed successfully. 
b. “tried” doesn’t have an action.
c. The action of the verb “tried” is not completed successfully.
d. There are too many verbs in this sentence.

 

6. Make this sentence passive: Somebody is following us.

a. We are being following by someone.
b. We are being followed by someone.
c. Someone is following us pleasantly.
d. Someone is following us unknowingly.

 

7. I ____ sleep.

a. shouldn’t have
b. couldn’t
c. wouldn’t have
d. ought to have

 

8. Which sentence is an unreal conditional question:

a. What time is it?
b. Are the kittens sleeping?
c. You drank some milk. Did it taste good?
d. Supposing your house was on fire, what would you take with you?

 

9. Which sentence has a verb given in the past modal form:

a. You can use my car if you like.
b. I think there might be a rainstorm today.
c. The ice-cream shop closed because of the blacout.
d. She might have had a bad dream.

 

10. Which sentence has a defining relative clause:

a. The next show is about surgery. Which I find disgusting.
b. The fish are swimming away.
c. That’s the guy who walked out of your room.
d. He looks as if he’s going to cry.

 

11. Which sentence is incorrect:

a. When I graduate, I’m going to get a car as a congratulatory gift.
b. When i will graduate, I’m going to get a car as a congratulatory gift.
c. When I graduate, I will leave the country.
d. When I graduated, my parents were really happy.

 

12. Which sentence has a non-defining participle clause:

a. The dog which is barking doesn’t have any teeth.
b. The time next year I’ll be relaxing on the seashore.
c. That candy bar, which you are holding, fell on the ground earlier.
d. The spell, cast five minutes ago, was rather entertaining.

 

ดูเฉลย >> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเฉลย <<

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Intermediate – 1

1. What laptop should I buy? It ____ what you’ll use it for and your budget.
a. depends on
b. depends to
c. depends at
d. depends for

2. Which is in its normal form:
a. most simple
b. simpler
c. simple
d. simplest

3. I ____ my watch for over ten years.
a. have had
b. have been having
c. has
d. have

4. What ____ this Friday night?
a. you do
b. are you doing
c. you doing
d. will you doing

5. Choose the incorrect answer: There was ____ pizza in the fridge.
a. a few
b. a large
c. a slide of
d. some

6. I haven’t been on an airplane ____ a long time.
a. for
b. during
c. at
d. while

7. What passive tense is this sentence: The restroom isn’t being used.
a. Present perfect
b. Present continuous
c. Past simple
d. Past perfect

8. Make this sentence past perfect: They already finished eating by the time we ____.
a. will arrive
b. arrived
c. have arrived
d. had arrived

9. That stranger ____ me whether I was from around here or not.
a. claimed
b. said
c. asked
d. tell

10. We will ____ you a new computer if you ____ your exams with A’s.
a. got, passed
b. get, pass
c. get, passed
d. get, will pass

11. If ____ I had bought that lottery ticket, I ____ hit the jackpot.
a. only, will
b. Jim and, am going to
c. Bill and, surely
d. only, would have

12. If you can’t see the board from there, you ____ your eyes ____.
a. shouldn’t has, tested
b. won’t have, tested?
c. should have, for test
d. should have, tested

ดูเฉลย >> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเฉลย <<

English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 
 

หลักการใช้ Present Simple Tense

ตัวอย่าง
Grandma calls her buddies every day.

ความหมาย
คุณย่า/คุณยายโทรหาเพื่อน ๆ ทุกวัน

การใช้
Present simple tense ใช้พูดถึงกาลปัจจุบัน สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน (general truth) และการกระทำที่เราปฏิบัติเป็นประจำ หรือเป็นกิจวัตร (routine or habit) หรือสิ่งที่เป็นความจริง (fact)

 

หลักการใช้ Past Simple Tense

ตัวอย่าง
I bought a phone last week.

ความหมาย
ฉันซื้อมือถือมาหนึ่งเครื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

การใช้
Past simple tense ใช้กับการกระทำที่ผ่านไปแล้ว
(มักจะมีคำแสดงอดีตกาล เช่น “yesterday” หรือ “five minutes ago” อยู่เสมอ)

 

หลักการใช้ Future Simple Tense

ตัวอย่าง
I will watch a movie tomorrow night.
(will = มั่นใจว่าจะ)

ตัวอย่าง
I am going to watch a movie tomorrow night.
(going to = ตั้งใจว่าจะ)

ความหมาย
ฉัน(จะ)ดูหนังสักเรื่องคืนพรุ่งนี้

การใช้
Future simple tense ใช้กับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(มักจะมีคำแสดงอนาคตอยู่ด้วย เช่น “tomorrow”, “in a few minutes” หรือ “next week”)

 

หลักการใช้ Present Continuous Tense

ตัวอย่าง
Freddy is watching a movie.

ความหมาย
Freddy กำลังดูหนังอยู่

การใช้
ใช้ present continuous เมื่อการกระทำนั้นกำลังดำเนินอยู่

ตัวอย่าง
We are coming back home tonight.

ความหมาย
พวกเราจะกลับมาที่บ้านคืนนี้

การใช้
ใช้ present continuous แสดงเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

หลักการใช้ Past Continuous Tense

ตัวอย่าง
Somebody farted when I was doing my exam.

ความหมาย
มีคนบางคนผายลม ขณะที่ฉันกำลังสอบ

การใช้
ใช้ past continuous ตอนมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อน ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในอดีต แล้วมีอีกเหตุการณ์เกิดซ้อนขึ้นมาในเวลาสั้น ๆ

ตัวอย่าง
I was eating a custard apple at one in the afternoon.

ความหมาย
ฉันกำลังกินน้อยหน่าอยู่ ตอนบ่ายโมง

การใช้
ใช้ past continuous กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่อย่างชัดเจน ณ เวลาหนึ่งในอดีต

 

หลักการใช้ Future Continuous Tense

ตัวอย่าง
When you call, I will be sleeping.

ความหมาย
ตอนคุณโทรมา ฉัน (คง) จะกำลังหลับอยู่

การใช้
Future continuous ใช้ก้บเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่าง
They will be playing cards tonight.

ความหมาย
พวกเขา (คง) จะกำลังเล่นไพ่คืนนี้

การใช้
Future continuous ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามเวลาที่ระบุไว้

 

หลักการใช้ Present Perfect Tense

ตัวอย่าง
I have added 8 new friends on Facebook.

ความหมาย
ผมaddเพื่อนใหม่ในFacebookไป 8 คน

ตัวอย่าง
I haven’t finished my work yet.

ความหมาย
ผมยังทำงานไม่เสร็จ

การใช้
ใช้ present perfect ตอนพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วดำเนินเรื่อยมาจนจบในปัจจุบัน เมื่อพูดจบ

 

หลักการใช้ Past Perfect Tense

ตัวอย่าง
I had cleaned my room before my friends arrived.

ความหมาย
ผมได้ทำความสะอาดห้อง ก่อนเพื่อนฝูงมาถึง

การใช้
ใช้ past perfect เมื่อมีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นก่อนและจบลง อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทีหลัง แต่ทั้งสองเหตุการณ์ได้จบสิ้นไปแล้ว (เหตุการณ์แรก ใช้ past perfect tense ส่วนเหตุการณ์ที่สอง ใช้ past simple tense)

ตัวอย่าง
I had never watched Harry Potter until yesterday.

ความหมาย
ผมไม่เคยดู Harry Potter จนกระทั่งเมื่อวาน

การใช้
Past perfect ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต

 

หลักการใช้ Future Perfect Tense

ตัวอย่าง
The skytrain will have left before you get to the platform.

ความหมาย
เมื่อคุณไปถึงชานชาลา รถไฟฟ้าคงจะออกไปแล้ว

การใช้
ใช้ future perfect tense เมื่อต้องการจะบอกว่า เหตุการณ์หนึ่งได้จบสิ้นลง เมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต

 

หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense

ตัวอย่าง
The kids have been playing for a long time.

ความหมาย
เด็ก ๆ เล่นมานานมากแล้ว (มีทีท่าว่าจะเล่นต่อ)

การใช้
ใช้ present perfect continuous เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่จบ เพราะยังคงต่อเนื่องไปถึงอนาคต

 

หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense

ตัวอย่าง
Before I went to sleep, I had been swimming for an hour.

ความหมาย
ฉันว่ายน้ำมาหนึ่งชั่วโมง ก่อนฉันไปนอน

การใช้
Past perfect continuous ใช้ได้ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ในอดีต 2 เหตุการณ์ ขณะที่เหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น

 

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

ตัวอย่าง
By next year I will have been teaching English for 5 years.

ความหมาย
เมื่อถึงปีหน้า ผมก็จะสอน (ติดต่อกันมา) ครบ 5 ปี (และผมก็จะสอนต่อไปอีก)

การใช้
ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า ณ เวลาหนึ่งในอนาคต เหตุการณ์หนึ่งซึ่งดำเนินมาก่อนนั้นยังคงดำเนินอยู่ และจะดำเนินต่อใปอีก

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับ Pre-Intermediate – 1

1. ____ much do you pay for a haircut?

a. When
b. Who
c. What
d. How

 

2. That bakery shop has lots of ____.

a. chocolate cookies
b. muffin
c. doughnut
d. sandwich

 

3. It ____ when I got up this morning.

a. is raining
b. rain
c. was raining
d. was rain

 

4. She is getting some ice cream cones ____ us.

a. at
b. onto
c. for
d. to

 

5. I will come to ____ you ____ when you finish watching the movie.

a. bring, up
b. turn, off
c. put, away
d.  pick, up

 

6. I ____ my project last week.

a. didn’t do
b. havn’t done
c. hasn’t done
d. not do

 

7. She ____ about going shopping all day.

a. thinks
b. thinking
c. think
d. be thinking

 

8. You ____ pay respect to the King.

a. mustn’t have
b. shouldn’t to
c. must
d. should be

 

9. Many years ____ I worked at a graphic design company.

a. only
b. for
c. ago
d. since

 

10. I ____ games with my family when we buy a new system this Christmas.

a. will play
b. doesn’t play
c. am play
d. play

 

11. Arnold Schwarzenegger is the famous body builder ____ became a governor.

a. that
b. be mowed
c. were mowed
d. is mowed

 

12. My lawn ____ every two months.

a. are mowed
b. be mowed
c. were mowed
d. is mowed

 

ดูเฉลย >> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเฉลย <<

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับ Elementary – 1

1. There is ____ in the drawer.

a. a knive
b. knife
c. a knife
d. knifes

 

2. ____ class has 6 students.

a. I
b. You
c. He
d. My

 

3. What is your ____ job?

a. fathers
b. fathers’
c. father’s
d. father

 

4. ____ doesn’t like to eat when the T.V. is on.

a. She
b. They
c. I
d. We

 

5. Another way of saying five a.m. (5:00 a.m.) is:

a. five in the evening
b. five in the afternoon
c. five hours
d. five in the morning

 

6. It ____ in every season in Thailand.

a. often rain
b. often rains
c. rains often
d. often raining

 

7. He ____ his glasses in the dark cave.

a. dropped
b. drop
c. dropping
d. is drop

 

8. I ____ a 3G phone because there isn’t any service yet.

a. didn’t bought
b. didn’t buy
c. didn’t buys
d. not buy

 

9. There are ____ turtles in the pond.

a. a
b. much
c. any
d. some

 

10. I don’t have ____ free time.

a. many
b. a
c. much
d. a many

 

11. I ____ to some music on my iPod.

a. am listen
b. is listening
c. am listening
d. are listening

 

12. Look at those ____ fish in the pond.

a. beautiful
b. more beautiful than
c. most beautifully
d. beautifully

 

13. Can you speak Russian? No, I ____.

a. can
b. can’t to
c. can’t
d. don’t

 

14. I ____ be famous when I get older.

a. going to
b. am going to
c. am to
d. are going to

 

15. I’m sorry, but I ____ here before.

a. never has been
b. has never been
c. never have been
d. have never been

 

16. What verb tense is this sentence: The cartoon is going to teach you a good lesson.

a. Present continuous
b. Present simple
c. Future
d. Past simple

 

ดูเฉลย >> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเฉลย <<

เฉลย แบบทดสอบ ระดับ Beginner – 1

1. It’s _____ turtle.
c. a

2. Make this sentence into a question: The cherries are in the fridge.
a. Are the cherries in the fridge?

3. _____ learn English on _____ computer.
d. I, my

4. My friend has eight _____ .
c. expensive cars

5. What type of music _____ like?
a. do you

6. She _____ English from Sathorn.
a. learns

7. There aren’t _____ cups in the kitchen.
c. any

8. We learn with _____ .
b. them

9. We _____ eat at restaurant that serve junk food.
c. don’t usually

10. _____ to the amusement park?
b. Are we going

11. We _____ in northern Thailand last week.
d. were

12. He _____ a free ticket to Paris.
c. got

13. He said that he _____ do his homework.
b. didn’t

14. _____ run 2 kilometers.
c. I can

15. _____ get up before 9 a.m. tomorrow.
b. I am going to