GPS Tracking คืออะไร

GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ในการคำนวณพิกัดและเพื่อกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำของวัตถุ อุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่ทำงานบนพื้นฐานของการรับสัญญาณ GPS

ระบบ GPS Real Time

การติดตั้ง GPS เรียลไทม์ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ให้บริการยานพาหนะ อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งสามารถทำการส่งมอบสินค้าได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น